SONNET
GEVONDEN GEKEERD EN GEDICHT

Vanaf 2003 zijn mijn  jaarlijkse bijdragen aan de Open Dagen geïnspireerd op Buggenum zelf. “Mijn insitu werk noem ik vakkundig  geslaagd en kunstzinnig verantwoord wanneer het mezelf verrast en opwindt maar tegelijk vanzelf sprekend is en toch uitnodigt tot mee-maken”.

Het hectisch geraas dat de gigantische sloop van metaal recycling bedrijf Jos Menten met zich meebrengt op het voormalig Nuon terrein werkt vervreemdend. Om veiligheidsredenen is het gebied zorgvuldig afgeschermd waardoor deze Titanenklus nog  geheimzinniger wordt.
Dat sloopkabaal was voor Open Poorten Buggenum 2015 de lokroep die inspireerde. In deze arena van sloop terreur werden dit jaar, 10 mei 2015, voor de OpenPoorten kunstmanifestatie “beelden gevonden “.

‘GEVONDEN, GEKEERD EN GEDICHT’ is een sonnet, een beeldgedicht van 14 “regels”. In dit geval werden het 14 in de situatie gevormde beelden die  ritmisch  gegroepeerd worden op een groot grasveld in de kern van het dorp. Een collage van subjectieve archeologische voorwerpen die door contrast of associatie, door vorm of met inhoud op elkaar rijmen.

Gevonden voorwerpen uit een energie fabriek, verrassend omgevormd voor nieuwe emotionele vitaliteit; schroot monsters en verwrongen pijpen, uitgesneden dikwandige metaal scherven en soms weer verhullend verpakte onderdelen, industriële perfectie van vervreemde functie, geabstraheerde  “gebaren” zowel van voldoening als van  machtloosheid, vol verwachting en met teleurstelling tegelijk.
Een overdonderend Eldorado van object trouvé’s  en levendige ready mades die fantasievolle associaties in de meest kleurrijke gelaagdheid oproepen. Pijpen van kronkel darmen, de ribbenkast van een mammoet, bloedmooie kommen en buiken, met goud schijnend roestwater,  tot spiegel gepolijste platen, zuigers en pompmotoren die uit hun functie verdwaald tot raadselachtige creaties verworden.

Hier dolend beelden vinden haalt een even spectaculair als beheerst en ingetogen gevoel naar boven voor lyrisch constructivisme en geometrische poëzie. Soms hermetisch geklonken of geschroefd, maar ook transparant en vol scheuren en gaten.

Het gaat zowel industrieel als kunstzinnig om het opwekken van energie en enthousiasme. Over “circulaire economie” gesproken: hoe je een droom kunt maken en terugspoelen. Een speels beeldgedicht.